ABOUT THE COMPANY

City Parking

GMG NALOŽBE d.o.o.

GMG NALOŽBE, družba za upravljanje s premoženjem, trgovina in storitve d.o.o.

Ulica Vita Kraigherja 5

2000 Maribor

Company Registration Number: 6441025000

VAT number: SI 30639433

CONTACT